La mejor garantía de preservar un modelo sindical participativo, reside en transmitir información puntual y conocimiento exacto de todas las materias que constituyen las relaciones laborales del Grupo Endesa

Uno de los pilares básicos que conforman el estilo sindical de Comisiones Obreras, es la responsabilidad de informar con agilidad y transparencia.


A partir de esta premisa y nunca en deterioro de los procesos asamblearios y la comunicación directa, presentamos este nuevo instrumento al servicio de los trabajadores/as del Grupo Endesa como reafirmación de nuestro compromiso histórico.

La puesta en marcha de esta herramienta participativa, está encaminada a proporcionar un amplio conocimiento de las materias que configuran nuestras relaciones laborales, con la finalidad de convertir al trabajador en protagonista activo en la defensa y mejora de sus derechos contractuales.


Con esta iniciativa nos proponemos facilitar una información homogénea, completa y actualizada y esperamos que nos hagais llegar vuestras consultas y propuestas, aceptando el reto de responder a ellas con la mayor celeridad posible y de forma personalizada.

Si logramos que este proyecto se convierta en algo útil para vosotros/as daremos por cumplido nuestro objetivo.

Suport als components de les meses electorals

CCOO Avanza

Des de CCOO agraïm la valentia i imparcialitat, demostrada pels components de la Mesa Electoral de E-Distribució Tarragona en mantenir-se fermes davant les pressions solapades i injustificades d'Ugt i decidir, per unanimitat dels seus membres, reiniciar el procés.

Ugt ha fet un pas més, ha passat de desprestigiar a la resta d'Organitzacions Sindicals a desacreditar a companys de treball i aquesta és una línia vermella que no permetrem.

En el dia d'ahir, i a través de la publicació d'una nota informativa realitzada des d'Ugt Catalunya, assistim a un atac en contra de la represa els processos d'elecció dels representants dels treballadors/as en Endesa.

La Mesa Electoral de Tarragona va decidir reprendre l'elecció dels i les representants del Comitè de E-Distribució, un dret constitucional tan important com qualsevol altre i més actualment veient les retallades de drets que sofreix la plantilla a causa dels acords aconseguits entre una Direcció colonitzada i organitzacions sindicals submises i irresponsables.

El més cridaner és posar en dubte l'honorabilitat i imparcialitat dels components d'aquesta taula davant dels seus companys i companyes, en l'exercici, legalment establert, de les seves funcions. I més davant les circumstàncies que, desgraciadament, estem vivint amb la pandèmia. Fer-los responsables dels possibles contagis del Covid que poguessin produir-se durant les votacions, ens sembla una falta alarmant d'humanitat, i una pressió injustificable a la seva decisió.

Així mateix fem extensiu aquest agraïment a totes i tots els membres de les Meses Electorals que estan complint amb les seves funcions, el seu compromís, dedicació i esforç, tant si han pogut com si no realitzar els seus processos.

Recordem la total legalitat de les votacions en Endesai que és l'empresa qui ha vetllar i garantir la seguretat durant el procés electoral.

És surrealista que Ugt faciliti i celebri les eleccions en altres territoris, com fa quatre dies a Melilla, i a Catalunya pressionin per a no realitzar-les, ha de ser que no els interessa. Això demostra que és una organització poc fiable i partidista. El passat mes de desembre els companys de Canàries ja van fer un comunicat explicant els veritables motius de la falta d’eleccions sindicals.

Des de CCOO estudiarem la legalitat d’aquest tipus d'actuacions contra els membres d'una mesa electoral en el compliment de les seves funcions legalment establertes.

Continuarem sent fidels als nostres valors com única Organització acreditada en lideratge, formada en la conversió digital i fiable en les seves propostes.

Ámbito