La mejor garantía de preservar un modelo sindical participativo, reside en transmitir información puntual y conocimiento exacto de todas las materias que constituyen las relaciones laborales del Grupo Endesa

Uno de los pilares básicos que conforman el estilo sindical de Comisiones Obreras, es la responsabilidad de informar con agilidad y transparencia.


A partir de esta premisa y nunca en deterioro de los procesos asamblearios y la comunicación directa, presentamos este nuevo instrumento al servicio de los trabajadores/as del Grupo Endesa como reafirmación de nuestro compromiso histórico.

La puesta en marcha de esta herramienta participativa, está encaminada a proporcionar un amplio conocimiento de las materias que configuran nuestras relaciones laborales, con la finalidad de convertir al trabajador en protagonista activo en la defensa y mejora de sus derechos contractuales.


Con esta iniciativa nos proponemos facilitar una información homogénea, completa y actualizada y esperamos que nos hagais llegar vuestras consultas y propuestas, aceptando el reto de responder a ellas con la mayor celeridad posible y de forma personalizada.

Si logramos que este proyecto se convierta en algo útil para vosotros/as daremos por cumplido nuestro objetivo.

Els treballadors d’Endesa es concentren contra l’acomiadament d’un company.

Avui dijous 22 de setembre de 2016 s’ha realitzat una aturada de 5 minuts a diferents centres de treball de Endesa a Catalunya en suport al company acomiadat a Tarragona.

Aturada a diferents centres de treball de Endesa a Catalunya en suport al company acomiadat a Tarragona

Des de la secció sindical de CCOO Zona Nord Est considerem que les mesures disciplinàries adoptades per la direcció de la empresa, son totalment desproporcionades.

A dia d’avui no s’ha acreditat que el company acomiadat hagi estat el responsable dels fets dels que se l’acusen.

Com be sabeu, es va obrir un expedient sancionador per frau al fluid elèctric al domicili particular del denunciat.

Tal i com recull el IV Conveni Marc, al seu article nº 139 Faltes molt greus, al punt número 20) El furt de fluid elèctric o la complicitat amb el mateix així com el seu gaudi fraudulent o indegut sempre que es realitzi intencionadament i amb ànim de lucre.

La sanció aplicada per la direcció ha estat la d’acomiadament, podent haver estat qualsevol altre que també recull el IV Conveni Marc.

Aquestes altres mesures disciplinàries son:

  • Suspensió d'ocupació i sou de setze a cent vuitanta dies.
  • En el supòsit d'ús indegut d'un benefici social, la sanció imposada podrà ser substituïda per la pèrdua durant quatre anys del dret al gaudi del mateix.
  • Trasllat forçós, que podria ser a diferent localitat.
  • Acomiadament.

Des de CCOO no descartem més mobilitzacions, inclús a nivell territorial i estatal, per tal que la direcció de la empresa canviï de postura front aquest fet, entenent que tots som susceptibles de patir una manipulació de l’equip de mesura sense el nostre coneixement.

Agraïm de tot cor, a tots el companys que durant el dia d’avui s’han afegit a aquesta aturada de 5 minuts en rebuig a aquest acomiadament.

Archivos
Adjunto Tamaño
ATURADA CENTRES DE TREBALL.pdf 886.27 KB
Ámbito